Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» THIẾT BỊ PHỤC VỤ LĨNH VỰC Y TẾ

» NHA KHOA TỔNG QUÁT

» CẦU RĂNG & MÃO RĂNG


AMALGAM PROALLOY-70
AMALGAM PROALLOY-70
Mã hàng : AMALGAM PROALLOY-70
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
AMALGAM CAVEX
AMALGAM CAVEX
Mã hàng : AMALGAM CAVEX
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
AMALGAM 50% & 70%
AMALGAM 50% & 70%
Mã hàng : AMALGAM 50% & 70%
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
VẬT LIỆU LÀM RĂNG TẠM TEMPOFIT PREMIUM
VẬT LIỆU LÀM RĂNG TẠM TEMPOFIT PREMIUM
Mã hàng : TEMPOFIT PREMIUM
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
VẬT LIỆU LÀM RĂNG TẠM PHOENIX MD
VẬT LIỆU LÀM RĂNG TẠM PHOENIX MD
Mã hàng : PHOENIX MD
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
VẬT LIỆU LÀM RĂNG TẠM LUXATEMP FLOURESCENCE
VẬT LIỆU LÀM RĂNG TẠM LUXATEMP FLOURESCENCE
Mã hàng : LUXATEMP FLOURESCENCE
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
VẬT LIỆU LÀM RĂNG TẠM EZI-CROWN
VẬT LIỆU LÀM RĂNG TẠM EZI-CROWN
Mã hàng : EZI-CROWN
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
CHỤP THÉP MÃO RĂNG SỮA HÀN QUỐC Kid Crown
CHỤP THÉP MÃO RĂNG SỮA HÀN QUỐC Kid Crown
Mã hàng : Kid Crown
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác