Địa chỉ:
Hotline : 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

Sản phẩm

» Ngũ Kim Việt Nam

» Thương hiệu Relief Japan

» Dụng cụ bắt vít ,mũi khoan Relief Japan


Dụng cụ khuấy sơn, khuấy bột 88101
Dụng cụ khuấy sơn, khuấy bột 88101
Mã hàng : 88101
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø25mm 33172
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø25mm 33172
Mã hàng : 33172
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø15mm 33170
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø15mm 33170
Mã hàng : 33170
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø75mm 33157
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø75mm 33157
Mã hàng : 33157
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø50mm 33156
Chổi đánh gỉ nhật bản Ø50mm 33156
Mã hàng : 33156
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Cờ lê thay đá cho dụng cụ cầm tay 12×14mm 30071
Cờ lê thay đá cho dụng cụ cầm tay  12×14mm 30071
Mã hàng : 12×14mm 30071
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chén đánh gỉ sợi inox 29168
Chén đánh gỉ sợi inox 29168
Mã hàng : 29168
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Chén đánh gỉ sợi thép 29167
Chén đánh gỉ sợi thép 29167
Mã hàng : 29167
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bản lề tự định tâm 3.2mm 29013
Mũi khoan bản lề tự định tâm 3.2mm 29013
Mã hàng : 3.2mm 29013
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bản lề tự định tâm 2.8mm 29012
Mũi khoan bản lề tự định tâm 2.8mm 29012
Mã hàng : 2.8mm 29012
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bản lề tự định tâm 2.4mm 29011
Mũi khoan bản lề tự định tâm 2.4mm 29011
Mã hàng : 29011
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Mũi khoan bản lề tự định tâm 1.9mm 29010
Mũi khoan bản lề tự định tâm 1.9mm 29010
Mã hàng : 29010
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài hình côn 27846 Relief cán lục giác
Đá mài hình côn 27846 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27846
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài hình cây 27845 Relief cán lục giác
Đá mài hình cây 27845 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27845
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài hình đĩa 27843 Relief cán lục giác
Đá mài hình đĩa 27843 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27843
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài hình trụ nhật bản 27840 Relief cán lục giác
Đá mài hình trụ nhật bản 27840 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27840
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài hình côn 27826 Relief cán lục giác
Đá mài hình côn 27826 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27826
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài hình cây 27825 Relief cán lục giác
Đá mài hình cây 27825 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27825 Relief
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài hình đĩa nhật bản 27823 Relief cán lục giác
Đá mài hình đĩa nhật bản 27823 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27823
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Đá mài hình trụ nhật bản 27820 Relief cán lục giác
Đá mài hình trụ nhật bản 27820 Relief cán lục giác
Mã hàng : 27820 Relief
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoét gỗ 7 lưỡi 26911
Bộ mũi khoét gỗ 7 lưỡi 26911
Mã hàng : 26911
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoét gỗ nhật bản 8 lưỡi, 1 mũi khoan tâm 26908
Bộ mũi khoét gỗ nhật bản 8 lưỡi, 1 mũi khoan tâm 26908
Mã hàng : 26908
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø6.5mm loại ngắn 26852
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø6.5mm loại ngắn 26852
Mã hàng : 26852
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø6.0mm loại ngắn 26851
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø6.0mm loại ngắn 26851
Mã hàng : 26851
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø4.5mm loại ngắn 26847
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø4.5mm loại ngắn 26847
Mã hàng : 26847
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø4.0mm loại ngắn 26846
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø4.0mm loại ngắn 26846
Mã hàng : 26846
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø3.5mm loại ngắn 26845
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø3.5mm loại ngắn 26845
Mã hàng : 26845
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø3.2mm loại ngắn 26844
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø3.2mm loại ngắn 26844
Mã hàng : 26844
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø3mm loại ngắn 26843
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø3mm loại ngắn 26843
Mã hàng : 26843
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø2.5mm loại ngắn 26842
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø2.5mm loại ngắn 26842
Mã hàng : 26842
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø2mm loại ngắn 26840
Bộ mũi khoan sắt đầu lục giác Ø2mm loại ngắn 26840
Mã hàng : 26840
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan thép 10 chi tiết 26835
Bộ mũi khoan thép 10 chi tiết 26835
Mã hàng : 26835
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Bộ mũi khoan đá granit 6 chi tiết 26835 Relief
Bộ mũi khoan đá granit 6 chi tiết 26835 Relief
Mã hàng : 26835 Relief
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ bơm nước, bơm chất lỏng bằng dụng cụ cầm tay 23850 Relief
Dụng cụ bơm nước, bơm chất lỏng bằng dụng cụ cầm tay 23850 Relief
Mã hàng : 23850 Relief
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ mài mũi khoan 2mm đến 12.5 mm bằng dụng cụ điện cầm tay 23804 Relief
Dụng cụ mài mũi khoan 2mm đến 12.5 mm bằng dụng cụ điện cầm tay 23804 Relief
Mã hàng : 23804 Relief
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337
Dụng cụ bắt vít góc nhật bản 13631 Relief
Dụng cụ bắt vít góc nhật bản 13631 Relief
Mã hàng : 13631 Relief
Giá : Liên hệ 0937.120.647 0915.262.125 / 0987.083.337

    Đối tác